projekty
projekty
projekty

Posiadamy doświadczony i wykwalifikowany zespół projektantów, co umożliwia nam realizację projektów dla nowych budów, jak również realizację zadań projektowych związanych z wszelkiego rodzaju przebudowami i remontami istniejących jednostek.

Zaprojektowane przez biuro projektowe RES urządzenia i instalacje odznaczają się wysoką jakością i wysokim stopniem niezawodności co zostało potwierdzone wieloma realizacjami.
Biuro pracuje w oparciu o oprogramowanie AutoCad oraz EPLAN

Zakres usług
 • opracowywanie założeń i opisu technicznego dla okrętowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • opracowywanie warunków techniczno-założeniowych (WTZ) na urządzenia dostarczane na rynek morski
 • opracowywanie bilansu energetycznego
 • przeprowadzanie obliczeń zwarciowych
 • dobór kluczowych urządzeń wchodzących w skład okrętowych instalacji elektrycznych takich jak: zespoły prądotwórcze, pędniki elektryczne oraz stery strumieniowe wraz z przetwornicami częstotliwości, baterie akumulatorów
 • projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o obowiązujące normy i przepisy wiodących Towarzystw Klasyfikacyjnych: rozdzielnice główne, rozdzielnice awaryjne, rozdzielnice pomocnicze
 • projektowanie pulpitów instalowanych na mostku
 • projektowanie pulpitów CMK
 • przeprowadzanie procesu zatwierdzania dokumentacji projektowej w Towarzystwach Klasyfikacyjnych
 • dobór i parametryzacji systemów zarządzania mocą (PMS)
 • dobór i parametryzacja systemów monitoringu i sterowania
 • dobór kabli
 • opracowywanie projektów technicznych
 • opracowywanie projektów wykonawczych
 • prowadzenie nadzoru inżynierskiego na etapie realizacji inwestycji
 • opracowywanie dokumentacji powykonawczej